Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Oddelenie telesnej výchovy a športu sa nachádza na fakupte SjF STU nam.Slobody 17 Bratislava za telocvičňou-aulou vo dvore viď. foto KTVŠ.