Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Oddelenie Telesnej výchovy a športu

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava

Sídlo katedry:
Areál SjF vo dvore


Tel.: ++421/2/52964494
Fax: ++421/2/52925749

Oddelenie telesnej výchovy a športu sa nachádza na fakupte SjF STU nam.Slobody 17 Bratislava za telocvičňou-aulou vo dvore viď. foto KTVŠ.