Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

  e-mail pracovníkov STU má tvar:  meno.priezvisko@stuba.sk
telefón: 57296 + Klapka

Priezvisko a Meno

Miestnosť

Klapka

Osobná stránka

Cepková Alena, Mgr., PhD.
vedúca oddelenia

055/1

282

 alena.cepkova@stuba.sk
Honz Oto, Mgr.

055/3

2857

 oto.honz@stuba.sk
Uvaček Marián, Mgr. PhD.

055/2

 marian.uvacek@stuba.sk

Žiška Ján, Mgr. 

055/4

2858

 jan.ziska@stuba.sk

Koníková Viera, sekreteriát

ÚMF SjF / 1

6350

viera.konikova@stuba.sk