Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

  e-mail pracovníkov STU má tvar:  meno.priezvisko@stuba.sk
telefón: 57296 + Klapka

Priezvisko a Meno

Miestnosť

Klapka

Osobná stránka

Cepková Alena, Mgr., PhD.
vedúca oddelenia

dvor/3

282

 
Honz Oto, Mgr.

dvor/9

253

 

Kurhajcová Eva, Mgr.

dvor/5

279

 
Uvaček Marián, Mgr. PhD.

dvor/2

253
 
Žídek Jozef, PaeDr.

dvor/6

283
 

Žiška Ján, Mgr. 

dvor/9

2857

 

Čermáková Iveta, sekreteriát

dvor/5

2857