Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Oddelenie telesnej výchovy zabezpečuje edukačnú činnosť v predmete telesná výchova v inžiniersom a bakalárskom štúdiu. Ponúka výber zo športových odvetví v rámci pracovných skupín – aerobik, basketbal, futbal, florbal, fresbee, basebol, kondičné posilňovanie, športovú streľbu, volejbal, plávanie, tenis a stolný tenis. Neoddeliteľnou súčastou edukačného procesu sú univerzitné športové súťaže. V dlhodobej univerzitnej lige štartujú naši študenti v basketbale, futbale, volejbale a v plávaní. Významnou zložku sú letné a zimné telovýchovné sústredenia.Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavame na diagnostiku pohybovej a športovej výkonnosti študentov pričom monitorujeme ich funkčný stav.