Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

 Funkcia

Meno 

Tel.
57296+
klapka 

Miestnosť

e-mail 

Vedúci ústavu

 MAGDOLEN Ľuboš, doc., Ing., CSc. 

379

263

lubos.magdolen@stuba.sk

Zástupca vedúceho ústavu

 GULAN Ladislav, prof., Ing., PhD. 

482

330

ladislav.gulan@stuba.sk

Sekretariát  BRODYOVÁ Ľubica

453

329

lubica.brodyova@stuba.sk

Tajomník ústavu  CHRÍBIK Andrej, Ing., PhD.

307

265

andrej.chribik@stuba.sk

Zamestnanci:

 BOŠANSKÝ Miroslav, prof., Ing., PhD.

 BUCHA Jozef, Ing., PhD.

 DANKO Ján, Ing., PhD.

 GULANOVÁ Jana, Ing., PhD.

 KURILLA Matej, Ing., PhD.

 LEŠINSKÝ Ján, doc., Ing., CSc.

 MILESICH Tomáš, Ing., PhD.

 MINÁRIK Matej, Ing.

 PETRÁK Peter, Ing., CSc. 

 POLÓNI Marián, prof., Ing., CSc.

 PROTASOV Roman, Ing., Mgr.

 SCHMIDTOVÁ Carmen, Ing. 

 SLOVÁK Pavol, Ing., PhD.

 ŠLAUKA Michal, Ing., PhD. 

426

365

388

497

466

306

318

313

421

304

464

461

451

400

353/2

201/2

264

344

343

201/1

209/1

202

209/2

203

341

340

331

250/1

miroslav.bosansky@stuba.sk

jozef.bucha@stuba.sk

jan.danko@stuba.sk

jana.gavacova@stuba.sk

matej.kurilla@stuba.sk

jan.lesinsky@stuba.sk

tomas.milesich@stuba.sk

matej.minarik@stuba.sk

peter.petrak@stuba.sk

marian.poloni@stuba.sk

carmen.schmidtova@stuba.sk

pavol.slovak@stuba.sk

michal.slauka@stuba.sk

Remeselníci

 

 

Doktorandi:

 CHOVANČÍKOVÁ Viktória, Ing.

 KEVICKÝ Igor, Ing.

 KOREC Andrej, Ing.

 MAJKÚT Andrej, Ing.

 NAGY Miroslav, Ing.

 NEMEC Tomáš, Ing.

 MINARIK Matej, Ing.

 VINCZE Adam, Ing.

458

382

458

462

429

382

313

429

328/2

228

328/2

340/1

338

228

202

338

viktoria.chovancikova@stuba.sk

igor.kevicky@stuba.sk

andrej.korec@stuba.sk

andrej.majkut@stuba.sk

miroslav.nagy@stuba.sk

tomas.nemec@stuba.sk

minarik.matej@stuba.sk

adam.vincze@stuba.sk