Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

 Funkcia

Meno 

Tel.
57296+
klapka 

Miestnosť

e-mail 

Vedúci ústavu  GULAN Ladislav, prof., Ing., PhD.

482

330

ladislav.gulan@stuba.sk

Zástupca vedúceho ústavu  PETRÁK Peter, Ing., CSc.

421

016/1

peter.petrak@stuba.sk

Sekretariát  BRODYOVÁ Ľubica

453

329

lubica.brodyova@stuba.sk

Tajomník ústavu  NEMČEKOVÁ Miroslava, doc., Ing., PhD.

495

342

miroslava.nemcekova@stuba.sk

Zamestnanci:

 ANTALA Jozef, doc., Ing., PhD.

 BOŠANSKÝ Miroslav, prof., Ing., PhD.

 BUCHA Jozef, Ing., PhD.

 BUKOVECZKY Juraj, prof., Ing., CSc.

 DANKO Ján, Ing., PhD.

 GULANOVÁ Jana, Ing., PhD.

 CHRÍBIK Andrej, Ing., PhD.

 IZRAEL Gregor, Ing., PhD.

 LACH Ján, Ing.

 LEŠINSKÝ Ján, doc., Ing., CSc.

 MAGDOLEN Ľuboš, doc., Ing., CSc.

 MAZURKIEVIČ Izidor, doc. Ing., CSc.

 MILESICH Tomáš, Ing., PhD.

 POLÓNI Marián, prof., Ing., CSc.

 SCHMIDTOVÁ Carmen, Ing.

 SLOVÁK Pavol, Ing., PhD.

 VEREŠ Miroslav, prof., Ing., PhD.

464

426

365

477

388

497

307

462

490

306

379

460

458

304

461

451

427,466

341

353/2

201/2

328/2

264

344

265

340/1

016/2

201/1

263

339

328/2

203

340

331

343,353/3

jozef.antala@stuba.sk

miroslav.bosansky@stuba.sk

jozef.bucha@stuba.sk

juraj.bukoveczky@stuba.sk

jan.danko@stuba.sk

jana.gavacova@stuba.sk

andrej.chribik@stuba.sk

gregor.izrael@stuba.sk

jan.lach@stuba.sk

jan.lesinsky@stuba.sk

lubos.magdolen@stuba.sk

izidor.mazurkievic@stuba.sk

tomas.milesich@stuba.sk

marian.poloni@stuba.sk

carmen.schmidtova@stuba.sk

pavol.slovak@stuba.sk

miroslav.veres@stuba.sk

Remeselníci

 BOHÁČEK Eduard

689

027

 

Doktorandi:

 SLOBODA Karol, Ing.

 HLADIŠ Peter, Ing.

 DUNAJ Štefan, Ing.

 LIEDL Tomáš, Ing.

 ŠLAUKA Michal, Ing.

 ZAUJEC Pavol, Ing.

382

473

429

400

400

429

228

340/2

338

232

232

338

karol.sloboda@stuba.sk

peter.hladis@stuba.sk

stefan.dunaj@stuba.sk

tomas.liedl@stuba.sk

michal.slauka@stuba.sk

pavol.zaujec@stuba.sk