Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

 Funkcia

Meno 

Tel.
57296+
klapka 

Miestnosť

e-mail 

Vedúci ústavu  GULAN Ladislav, prof., Ing., PhD.

482

330

ladislav.gulan@stuba.sk

Zástupca vedúceho ústavu  PETRÁK Peter, Ing., CSc.

421

209/2

peter.petrak@stuba.sk

Sekretariát  BRODYOVÁ Ľubica

453

329

lubica.brodyova@stuba.sk

Tajomník ústavu  SCHMIDTOVÁ Carmen, Ing.

461

340

carmen.schmidtova@stuba.sk

Zamestnanci:

 BOŠANSKÝ Miroslav, prof., Ing., PhD.

 BUCHA Jozef, Ing., PhD.

 BUKOVECZKY Juraj, prof., Ing., CSc.

 DANKO Ján, Ing., PhD.

 GULANOVÁ Jana, Ing., PhD.

 CHRÍBIK Andrej, Ing., PhD.

 LEŠINSKÝ Ján, doc., Ing., CSc.

 MAGDOLEN Ľuboš, doc., Ing., CSc.

 MAZURKIEVIČ Izidor, doc. Ing., CSc.

 MILESICH Tomáš, Ing., PhD.

 POLÓNI Marián, prof., Ing., CSc.

 SLOVÁK Pavol, Ing., PhD.

 ŠLAUKA Michal, Ing., PhD. 

426

365

477

388

497

307

306

379

460

318

304

451

400

353/2

201/2

328/2

264

344

265

201/1

263

339

209/1

203

331

250/1

miroslav.bosansky@stuba.sk

jozef.bucha@stuba.sk

juraj.bukoveczky@stuba.sk

jan.danko@stuba.sk

jana.gavacova@stuba.sk

andrej.chribik@stuba.sk

jan.lesinsky@stuba.sk

lubos.magdolen@stuba.sk

izidor.mazurkievic@stuba.sk

tomas.milesich@stuba.sk

marian.poloni@stuba.sk

pavol.slovak@stuba.sk

michal.slauka@stuba.sk

Remeselníci

 

 

Doktorandi:

 SLOBODA Karol, Ing.

 HLADIŠ Peter, Ing.

 DUNAJ Štefan, Ing.

 MINARIK Matej, Ing.

 ZAUJEC Pavol, Ing.

382

473

429

458

429

228

340/2

338

328/2

338

karol.sloboda@stuba.sk

peter.hladis@stuba.sk

stefan.dunaj@stuba.sk

minarik.matej@stuba.sk

pavol.zaujec@stuba.sk