Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
petrak
Ing. Peter PETRÁK, CSc.
Pracovné zaradenie:
odborný asistent
Adresa:
UDTK, SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 421
E-mail: peter.petrak@stuba.sk 
Narodený: 1955, Trnava


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

- Merania a analýza hluku a vibrácií
- Znižovanie hlučnosti strojov, špeciálne vozidiel a pracovných strojov vybavených spaľovacím motorom
- Tlmenie hluku výfuku a nasávania spaľovacích motorov

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

- člen TNK 21 - Akustika a vibrácie pri Slovenskom ústave technickej normalizácie
- člen pracovnej skupiny "GRB - hluk" pre legislatívu EHK OSN a EHS MDPaT SR
- člen Slovenskej akustickej spoločnosti

Prednášané predmety:

- Spaľovacie motory - 3. ročník
- Mazanie a chladenie motorov
- Hluk v dopravnej technike

Cvičenia:

- Spaľovacie motory
- Mazanie a chladenie motorov
- Hluk v dopravnej technike
- Konštruovanie v dopravnej technike

- Semestrálny projekt
- Diplomový projekt / diplomová práca