Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ing. Pavol SLOVÁK, PhD.
Pracovné zaradenie:
odborný asistent CSc.
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 451

E-mail: pavol.slovak@stuba.sk 

Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Generatívne konštruovanie, tribológia

Prednášané predmety:

Počítačové konštruovanie

Dopravná technika

Cvičenia:

Inžinierska grafika

CAX v mechanike

Počítačové konštruovanie