Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
bucha
Ing. Jozef BUCHA, PhD.
Pracovné zaradenie:
odborný asistent
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 365
E-mail: jozef.bucha@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:


Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:Prednášané predmety:


Cvičenia: