Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
poloni
Prof. Ing. Marián POLÓNI, CSc.
Pracovné zaradenie:
docent
Adresa:
UDTK, SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 300
E-mail: marian.poloni@stuba.sk
Narodený: 1948, Banská Štiavnica


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

- optimalizácia procesov výmeny náplne - nestacionárne prúdenie v potrubných systémoch
- preplňovanie spaľovacích motorov
- spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá
- emisie spaľovacích motorov

Školiteľ vo vednom odbore 23-04-9 Energetické stroje a zariadenia

Prednášané predmety:

- Spaľovacie motory - 3. ročník
- Prúdenie v spaľovacích motoroch
- Preplňovanie spaľovacích motorov
- Prúdenie v spaľovacích motoroch
- Príslušenstvo spaľovacích motorov


Cvičenia:

- Príslušenstvo spaľovacích motorov
- Preplňovanie spaľovacích motorov

- Semestrálny projekt
- Diplomový projekt / diplomová práca