Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Ing. Ján DANKO, PhD.
Pracovné zaradenie:
odborný asistent
Adresa:
KALSM SjF STU
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 388
E-mail: jan.danko@stuba.sk 
Narodený: 1979, Myjava


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

- Regulovateľné systémy odpruženia motorových vozidie

Prednášané predmety:

- Podvozkový mechanizmus vozidiel

Cvičenia:

- Podvozkový mechanizmus vozidiel
- Cestné motorové vozidlá
- Projektovanie moptorových vozidiel

- Semestrálny projekt
- Diplomový projekt / diplomová práca