Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
bucha
Ing. Tomáš MILESICH, PhD.
Pracovné zaradenie:

Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 458
E-mail: tomas.milesich@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:


Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:Prednášané predmety:


Cvičenia: