Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Gavacova
Ing. Jana GULANOVÁ, PhD.
Pracovné zaradenie:

Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 497
E-mail: jana.gulanova@stuba.sk
Narodená:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Cvičenia: