Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Tribologické laboratórium

Laboratórium ozubených prevodov je vybavené  experimentálnymi  stanicami s uzatvoreným tokom výkonu (Niemannove prevodovky) pre životnostné skúšky ozubených prevodov a pre krátkodobé skúšky na zadieranie. Zariadenie pre skúšky ozubených prevodov s uzatvoreným tokom výkonu je zložené zo samostatného celku, ktorý tvorí Niemannova (FZG) prevodovka. Tá je poháňaná elektromotorom, ktorý je plynule regulovateľný cez fázový menič od firmy Lenze typ 9325. Súčasťou meniča je malý obslužný panel. Ďalšou časťou zostavy je snímač krútiaceho momentu na hriadeli. Z neho je signál vyvedený do prijímača, kde je na displeji znázornená hodnota momentu. Úplne samostatnou jednotkou sú presné digitálne váhy, ktoré pracujú nezávisle na hore uvedených zariadeniach.

tribologicke_laboratorium niemannov_stend


Laboratórium generatívneho konštruovania

Laboratórium bolo zriadené v roku 2013 a jeho základnou úlohou je výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov. V súčasnosti sa činnosť laboratória zameriava na problematiku generatívneho konštruovania, čo predstavuje nový originálny prístup vývoja nových výrobkov v automobilovom priemysle. Pracovisko je po softvérovej i hardvérovej stránke vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek, je tu 11 pracovných staníc DELL s nainštalovanými systémami CATIA V5, V6 a príslušnými modulmi a nadstavbami pre vývoj automobilov (platforma P3). Je tu umiestnený zálohovací server IBM so sieťovým prepojením na pracovné stanice, optické 3D skenovacie zariadenie so špeciálnym softvérom na záznam a spracovanie nameraných dát, zariadenie na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami umožňujúce efektívne liatie do silikónových foriem, 3D tlačiareň FDM na výrobu pevných a presných prototypových modelov, interaktívna tabuľa so softvérovou podporou a tiež  2 prenosné počítače.

3D_tlaciaren gekonbucha
gekon1

Laboratórium mobilných pracovných strojov

Laboratórium mobilných pracovných strojov sa nachádza v priestoroch ťažkého pavilónu Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Súčasťou laboratória, je experimentálne zariadenie (stend, obr. 1 ) na meranie zaťaženia v pracovných zariadeniach nakladačov (navrhnutý pre typ stroja s označením LOCUST L903). Pomocou tohto zariadenia možno realizovať statické zaťažovacie skúšky v zmysle ustanovení noriem ISO 14 397-1 a ISO 14 397-2. Pracovné zariadenie nakladača možno zaťažovať prostredníctvom hydraulického agregátu (so schopnosťou dodávania rovnakého tlaku i prietokového množstva ako reálny stroj, obr. 2) a odozvu tohto silového pôsobenia nasnímať pomocou tenzometrických snímačov a meracej aparatúry (NI Daq). Snímače sú umiestnené vo vytipovaných miestach, kde sa predpokladá najväčšia koncentrácia napätia. Zariadenie slúži hlavne na overovanie napäťového stavu pracovného zariadenia, ale aj overovanie kinematiky pracovného zariadenia pri optimalizačných úloh. Hydraulický agregát možno využiť aj na pohon iných testovaných zariadení, napr. moduly pohonu mobilného pracovného stroja.                   

hydraulicky_agregat-mobilne skusobny_stend

Laboratórium spaľovacích motorov 

Laboratórium spaľovacích motorov  umožňuje meranie výkonových, ekologických a emisných charakteristík spaľovacích motorov. V laboratóriu je možné merať motory do výkonu 230 kW/10000 min-1, resp. motory do výkonu 400 kW/5000 min-1. Výskumne je laboratórium zamerané na aplikácie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie pre spaľovacie motory, na otázky prípravy zmesi a spaľovania, na ladenia parametrov motorov, na znižovanie emisií spaľovacích motorov včítane znižovania hluku a vibrácií a na otázky elektronického riadenia motorov. Laboratórium slúži aj pre potreby pedagogického procesu najmä v súvislosti s bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami študentov.

motor_Z8403