Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s čl. 19 v spojení s čl. 50a Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2 (vnútorný predpis č. 4/2013) dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave rozhodol, že štátne skúšky v akademickom roku 2021/2022 sa budú na Strojníckej fakulte konať prezenčne s nasledovným organizačným zabezpečením:

I. stupeň štúdia - bakalársky

študijný odbor:  kybernetika

študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
07. 06. 2022
od 8:00
m. č. 202, M 318
Strojnícka fakulta, ÚAMAI, Mýtna ulica 36, Bratislava

 

študijný odbor strojárstvo/kybernetika

študijný program Aplikovaná mechanika a mechatronika
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. – 07. 06. 2022
od 8:00        
m. č. 251, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava

 

študijný odbor strojárstvo

 

študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
07. 06. 2022
od 8:00
m. č. 311, 312, 313, 323
Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Strojárske technológie a materiály
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
08. 06. 2022
od 8:00
m. č. 355, 356
Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Technika ochrany životného prostredia
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. 06. 2022
od 8:00
m. č. 412, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Energetické stroje a zariadenia
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. 06. 2022
od 8:00
m. č. 302, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Environmentálna výrobná technika
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. 06. 2022
od 8:30
m. č. 449, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. 06. 2022
od 8:30
m. č. 423, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
typ štátnej skúšky obhajoba záverečnej práce
dátum
čas
miesto konania
06. 06. 2022
od 8:30
m. č. 311, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava

II. stupeň štúdia - inžiniersky

študijný odbor: kybernetika

študijný program Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
08. - 09. 06. 2022
od 8:00
m. č. 202, M 318
Strojnícka fakulta, ÚAMAI, Mýtna ulica 36, Bratislava
 

študijný odbor:  strojárstvo/kybernetika

študijný program Aplikovaná mechanika a mechatronika
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
07. 06. 2022
od 10:30
m. č. 251, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Aplikovaná mechanika a mechatronika
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
08. 06. 2022
od 8:00
m. č. 251, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 

študijný odbor strojárstvo

 

študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
09. 06. 2022
od 8:00
m. č. 311, 312, 313, 323
Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Strojárske technológie a materiály
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
09. 06. 2022
od 8:00
m. č. 355, 356
Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
08. 06. 2022
od 8:00
m. č. 412, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Energetické stroje a zariadenia
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
08. 06. 2022
od 8:00
m. č. 302, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Environmentálna výrobná technika
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
09. 06. 2022
od 9:00
m. č. 449, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Výrobné systémy a manažérstvo kvality
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
08. 06. 2022
od 9:00
m. č. 423, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
study programme Production Systems and Quality Management
state examination state examination consisting of several parts
date
time
place of examination
08. 06. 2022
from 2 p.m.
No. 423, Strojnícka fakulta, Nám. Slobody 17, Bratislava
 
študijný program Meranie a skúšobníctvo
typ štátnej skúšky štátna skúška zo súčastí
dátum
čas
miesto konania
09. 06. 2022
od 9:00
ML-6, Strojnícka fakulta, ÚAMAI, Mýtna ulica 36, Bratislava