Prejsť na obsah
Absolventi
"Absolventi vysokých škôl sa v súčasnosti oveľa lepšie uplatňujú na trhu práce ako pred tromi - štyrmi rokmi. Pre ekonómov ani technikov (najmä strojárov a elektro-technikov) nie je problém nájsť si prácu. Zamestnanie si ťažko hľadajú poľnohospodári, chemici, historici a filozofi" - citát z denníka Národná obroda (9.10.2003).

Absolventi Strojníckej fakulty STU sa uplatnia predovšetkým v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, poradenských a technicko-manažérskych službách, doprave, poisťovníctve, školstve, vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách, v komunálnej sfére a obchode. Sú kvalifikovaní pre prevádzkovanie zariadení, výskum, vývoj, konštrukciu, projekciu, skúšobníctvo, metrológiu, softvérové inžinierstvo, technickú prípravu výroby, riadenie výrobných úsekov, technickú kontrolu, technicko-odbornú a investorskú činnost, realizovanie investičných programov. Doplňujúce vzdelanie im poskytuje možnosť pedagogickej činnosti na stredných a vysokých školách a prácu vo vedecko-výskumnej oblasti.

Absolventi Strojníckej fakulty STU v Bratislave sú vyhľadávaní a nemajú problémy s rýchlym získaním zamestnania. Každoročný počet absolventov SjF STU nie je ani zďaleka dostatočný na pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek výrobných a nevýrobných organizácií. V posledných rokoch sa rovnako zvyšuje dopyt po našich absolventoch v zahraničí. Fakulta Vám môže pomôcť plánovať a začať profesionálnu kariéru už počas štúdia.

Organizácie ponúkajúce zamestnanie našim absolventom v posledných rokoch:

Volkswagen Bratislava, Slovnaft Bratislava, Trens Trenčín, Tess-Service Pieštany, BAZ-Inalfa Bratislava, Hydronika Bratislava, VUNAR Nové Zámky, Presskam Bratislava, Kuka.Enco Dubnica nad Váhom, Alianz Slovenská poisťovna, Presskam Bratislava, Služba VDI Nitra, Klima Konzult Bratislava, ABC Klima Bratislava, Danfoss Zlaté Moravce, York International Bratislava, Slovenské energetické strojárne Tlmače, INA Skalica, ZVL Kysucké Nové Mesto, Chirana Stará Turá, Slovenské elektrárne, Slovenské lodenice Komárno, Ústavy SAV, Výskumný ústav zváračský Bratislava, Škoda Slovakia, Konštrukta Industy a Konštrukta Defence Trenčín, Skloplast Trnava, Kovoprojekt Bratislava, PHS Handlová a ďalšie.

Nové široké možnosti uplatnenia absolventov v regióne Západoslovenského kraja i iných častí Slovenska poskytuje automobilový priemysel. Fakulta prispôsobuje profil absolventov pre Volkswagen Bratislava a budovaný PSA Peugeot-Citröen, s ktorými má úzke kontakty. V spolupráci s týmito inštitúciami zriaďuje fakulta moderné výukové a laboratórne zariadenia.

"Z hladiska vzdelania má medzi slovenskou elitou najvyššie zastúpenie Univerzita Komenského - 34% skúmanej vzorky. Na druhom mieste sa umiestnila Slovenská technická univerzita (19%) a na treťom (13%) Ekonomická univerzita. Vo vybratej vzorke sa nachádzalo 10% absolventov zahraničných vysokých škôl - najmä ČR a Rakúska." - citát z denníka SME (18.5.2004)