Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Aplikovaná mechanika a mechatronika - štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky a údržby meracích, riadiacich, robotických a mechatronických systémov, resp. pri konštruovaní nových výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v spotrebnej technike a pod. 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:   
Aplikovaná mechanika a mechatronika 
    
stupeň štúdia:
bakalársky
forma štúdia: denná
Študijný odbor:  3901 Aplikovaná mechanika                                               
                           2387 Mechatronika                                                         
metóda štúdia: prezenčná

učené plány Aplikovaná mechanika a mechatronika