Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci 26. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre získala Strojnícka fakulta STU v Bratislave Čestné uznanie MSV 2019

Poslaním súťaže o Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku je súťaž organizovaná už po 23. krát. Na vyhodnotení súťaže pracovala 10-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej republiky na čele s jej predsedom pánom Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.


Autori práce: Ing. Oliver Macho , PhD., Bc. Martin Hrbáň - UPI
Názov exponátu: Dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu


Zariadenie je určené na kontinuálne spracovanie širokého spektra nielen práškových materiálov, od granulácie liečiv, doplnkov výživy, odpadových materiálov až po extrúziu plastov. Unikátna konštrukcia zariadenia umožňuje jeho multifunkčné využitie v procesoch vlhkej granulácie, pri extrúzií pást, miešaní zmesí, alebo pri dávkovaní materiálov. Toto zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované v rámci diplomovej práce študenta na Ústave procesného inžinierstva. Návrh konštrukcie a jej vizualizácia boli realizované pomocou softvérov AutoCAD a  AutoDesk Inventor. Stavba zariadenia bola realizovaná vďaka získaniu finančného príspevku z grantovej schémy Projekt Vedátor 2018 od Nadácie EPH. Výroba zariadenia prebiehala v Centre Inovácií Strojníckej fakulty. Pohon zariadenia je zabezpečený elektromotorom, ktorý pomocou frekvenčného meniča umožňuje plynulú reguláciu rýchlosti otáčania závitoviek. Prenos krútiaceho momentu z elektromotora do prevodovky zabezpečuje pružná spojka. Z prevodovky ústia dva hnané hriadele s rovnakým smerom otáčania. Na týchto hriadeľoch sú upevnené šesťhranné tyče osadené závitovými členmi a hnetacími elementmi. Závitové členy zabezpečujú pohyb a premiešavanie spracovávaného materiálu a hnetacie elementy zase jeho konsolidáciu. Tieto elementy a závitové členy sú uložené v bareloch, vďaka ktorým je možný ohrev alebo chladenie spracovávaného materiálu. Celé zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele. Zariadenie bolo skonštruované predovšetkým za účelom výskumu kontinuálneho spracovania materiálov rôznymi aglomeračnými metódami a skúmanie tepelných profilov pri granulácií liečiv.