Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oceňujeme výnimočnosť, Slovnaft už po ôsmy rok ocenil najlepšie diplomové práce v súťaži Najdiplomovka 2014 a takisto najúspešnejších mladých chemikov spomedzi stredoškolákov.

Účastníci Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorá sa tento rok konala vo vietnamskom Hanoji, si priniesli domov tentokrát jednu zlatú, jednu striebornú a dve bronzové medaily. Predseda Slovenskej komisie chemickej olympiády prof. Dr. Martin Putala poďakoval Slovnaftu za dlhoročnú podporu a Štefan Stanko, Miroslava Palacková, Roman Staňo a Jakub Obuch si prebrali vecné ceny. 

Najlepšie diplomové práce napísali dvaja absolventi FCHPT STU a naši súčasní zamestnanci – účastník programu Growww Ján Bucko a Hana Váczyová z VÚRUP. Tretie ocenenie získal Dalibor Pavelka zo Strojníckej fakulty STU. Všetky tri práce boli mimoriadne kvalitne spracované a boli prínosom pre spoločnosť Slovnaft. Tento rok sa do súťaže zapojilo 5 univerzít, 8 fakúlt a 18 diplomových prác.