Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa

Absolvent 3. stupňa štúdia (PhD.) má schopnosť rozvíjať teoretické znalosti v odbore, samostatne tvorivo pracuje, analyzuje a rieši na vysokej teoretickej a praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu z okruhu vedeckých problémov týkajúcich sa procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a obnoviteľných druhov energií.

V rámci dizertačnej práce absolvent vyrieši špeciálny vedecký problém so zodpovedajúcim vedeckým prínosom vo vybranej oblasti zo širokého spektra energetiky (efektívna premena energie, tepelná energetika, hydroenergetika, čerpacia technika, hydrostatické a pneumatické mechanizmy, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, výhrevne, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie).