Prejsť na obsah
Uchádzači

Prihlášky na štúdium sa zasielajú na adresu:


Strojnícka fakulta STU

Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1


Informácie o štúdiu:

č. tel.: 02 / 572 96 520
fax: 02 / 529 25 749
e-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium:

Tel.:  + 421 2 57296 198
E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk

Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium: 

tel.:  + 421 2 57296 255, +412 917 797 251

E-mail: katarina.herzogova@stuba.sk  ernest.gondar@stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk