Prejsť na obsah
prihlášky na štúdium

Podmienky pre prijatie na štúdium:

Prihláška na bakalárske štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie stredoškolského vzdelania)

Prihláška na inžinierske štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie bakalárskeho vzdelania

Prihláška na doktorandské štúdium:

(podmienkou je dosiahnutie inžinierskeho vzdelanie)