Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk
Facebook: https://www.facebook.com/strojnickafakultastuba/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/308490357/strojnicka-fakulta-stu-v-bratislave/

Informácie o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku: 

(prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku; študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študujúci v anglickom jazyku, ubytovanie zahraničných študentov)

Ing. Zuzana Matúšová (č.dverí – 011)
Tel.:  +421 (2) 572 96 287
E-mail: zuzana.matusova@stuba.sk

Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku: 
Ing. Juraj Sklenár (č.dverí - 138)
tel.:  + 421 (2) 572 96 255

E-mail: juraj.sklenar@stuba.sk
Internet: http://www.sjf.stuba.sk