Prejsť na obsah
kontakt

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

Tel.:  + 421 (2) 572 96 198
E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk

 

Informácie o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v štátnom jazyku:

E-mail: pedagogicke@sjf.stuba.sk

 

Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na bakalárske a inžinierske štúdium v anglickom jazyku: 

Tel.:  +421 (2) 572 96 244
E-mail: lucia.abrhanova@stuba.sk

 

Informácie o prijímacom konaní a o štúdiu na doktorandské štúdium v štátnom a v anglickom jazyku: 

tel.:  +421 (2) 572 96 156, + 421 (2) 572 96 255

E-mail: lucia.ploskunakova@stuba.sk  

 

Internet: http://www.sjf.stuba.sk

 

Prihlášky na štúdium v prípade výnimočného podania papierovej prihlášky sa zasielajú na adresu:
Strojnícka fakulta STU

Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1