Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

Motorové vozidlá
- Ovládateľnosť vozidiel v ustálených a prechodových stavoch
- Modelovanie smerovej dynamiky vozidiel
- Alternatívne pohony motorových vozidiel, hybridný pohon
- Navrhovanie meracích zariadení pneumatík osobných automobilov
- Analýzy a prognózy pre slovenský automobilový priemysel

Lode
- Hydrodynamika a manévrovateľnosť plavidiel v obmedzených podmienkach plavby
- Tvorba softweru pre komplexné lodné výpočty
- Navrhovanie a rekonštrukcie riečnych plavidiel, vývoj propulzných zariadení
- Hydromechanické a pevnostné problémy malých a rýchlych plavidiel

Spaľovacie motory
- Vývoj adaptívnych mikroprocesorových systémov pre riadenie tvorby zmesi v spaľovacích motoroch 
- Modelovanie pracovného obehu a zlepšovanie ekonomických a ekologických parametrov SM
- Navrhovanie výfukových sústav SM z hľadiska tlmenia hluku
- Analýza a tlmenie hluku
- Stratégia rozvoja automobilového a príbuzného priemyslu
- Alternatívne palivá (CNG) v zážihových motoroch