Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

Príbuzné katedry na Slovenských vysokých školách

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita, Žilina
fstroj.utc.sk/web/kdmt/


Katedra vozidiel a tepelných zariadení, Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
www.mf.uniag.sk/departments/katvoz/dept.php

 

Príbuzné katedry na Českých vysokých školách

Ústav automobilů, kolejových vozidel a letadlové techniky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Praha
www.fs.cvut.cz/cz/U220/index.html


Katedra vozidel a pozemní dopravy, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
www.tf.czu.cz/cz/?r=1900


Ústav automobilního a dopravního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické, Brno
www.ite.fme.vutbr.cz


Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Brno
old.mendelu.cz/~agro/af/technika/html/main.htm


Katedra bojových a speciálních vozidel, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno
www.unob.cz


Katedra vozidel a motorů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, Liberec
www.ksd.vslib.cz