Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Termín štátnej skúšky inžinierskeho štúdia 

študijný program Automobily, lode a spaľovacie motory

Termín štátnej skúšky bakalárskeho štúdia 

študijný program Automobily, lode a spaľovacie motory