Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Laboratórium spaľovacích motorov a vozidiel s pohonom na alternatívne palivá

Fakulta: strojnícka Katedra: automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Marián Polóni, CSc.,
Kontakt: tel.: 57296 300, 57296 320, 57296304 fax: 5296 2650
e-mail: poloni@sjf.stuba.sk

Charakteristika:
Laboratórium je zamerané na výskum v oblasti využívania alternatívnych palív (zemný plyn a bioplyn) pre spaľovacie motory a vozidlá. Slúži na hodnotenie vplyvu týchto palív na celkové parametre motorov a hodnotenie vplyvu ich emisií na životné prostredie. Je vybavené troma dynamometrami, dvoma meracími analyzátormi výfukových plynov a dvoma prístrojmi na meranie dymivosti. Umožňuje merať motory s výkonom do 450 kW a momentom točivým do 1900 Nm.

 

Vedecko - výskumné a pedagogické laboratóriá

Motorové laboratórium

Vybavenie:

     dynamometrické stanice na meranie charakteristík spaľovacích motorov
     dynamometre Schenck 230, MEZ 1DS736V
     skúšobná stanica merania plniacej účinnosti valcov motora
     diagnostický prístroj Paltest JT300
     analyzátory výfukových plynov Sun DGA 100, Horiba, Pierburg
     modulárny systém na analýzu výfukových plynov BECKMAN

Možnosti využitia:

     optimalizácia parametrov spaľovacích motorov
     prípravy zmesi a procesov spaľovania
     ladenie potrubných sústav SM
     meranie plniacej účinnosti, charakteristík a emisií SM

Vozidlové laboratórium

Vybavenie:

     valcová výkonová brzda Schenck 364/25
     optický merací systém Correvit
     snímače zrýchlenia
     impulzné merače otáčok Datron
     merače spotreby paliva Flowtronic

Možnosti využitia:

     meranie výkonu na kolesách vozidla
     meranie pohybových parametrov MV v pozdĺžnom a bočnom smere
     zisťovanie preklzovej charakteristiky 
     meranie cestnej spotreby paliva

 

Významné laboratórne zariadenia

     Dynamometer Schenck 230
     Kinematický merací systém Correvit
     Hlukový analyzátor Norsonic RTA 110