Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

    Oddelenia automobilov, lodí a spaľovacích motorov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania patrí k najstarším pedagogicko - výskumným pracoviskám na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Vzniklo už v roku 1941, vzápätí po otvorení Odboru strojného a elektrotechnického inžinierstva na SVŠT, ako súčasť III. Ústavu stavby strojov. V roku 1950 bol premenovaný na Katedru spaľovacích motorov, neskôr na Katedru spaľovacích motorov a lodí. 

    Od jej vzniku katedru viedli:

Vedúci katedry resp. oddelenia ALSM

Prof. Ing. Jozef FISCHHOF

(* 1897 - † 1973)

1941 - 1946

Prof. Dr. Ing. Josef KOŽOUŠEK ml.

(* 1913 - † 1988)

1946 - 1955

Prof. Ing. Josef KOŽOUŠEK st.

(* 1888 - † 1957)

1955 - 1957 kožoušek st.

Prof. Dr. Ing. Ondrej PUCHNER, DrSc.

1957 - 1959
Doc. Ing. Jaroslav URBAN, CSc. 1959 - 1971
Doc. Ing. Pavel NIKL, CSc. 1971 - 1974
Doc. Ing. Miroslav ZÁHLAVA, CSc. 1974 - 1990
Prof. Ing. Jaroslav TICHÝ, CSc. 1990 - 1999
Doc. Ing. Pavel HUDEC, CSc. 1999 - 2001
Doc. Ing. Viktor FERENCEY, CSc. 2001 - 2003
Doc. Ing. Marián POLÓNI, CSc. 2003 - 2015
Doc. Ing. Ľuboš MAGDOLEN, CSc. 2015 - 2021
Ing. Ján DANKO, PhD. 2021 -

    V pedagogickom procese oddelenie zabezpečuje predmety bakalárskeho štúdia v 3 ročníku a inžinierskeho štúdia v 1. a 2. ročníku v odbore motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá v študijnom programe Automobily, lode a spaľovacie motory V rámci ktorého možno na inžinierskom štúdiu študovať motorové vozidlá, lode, spaľovacie motory, autotroniku alebo lietadlá. Oddelenia je súčasne školiacim pracoviskom pre doktorandov vo vednom odbore dopravné stroje a zariadenia, má 6 školiteľov. Doteraz obhájilo dizertačné práce 33 pracovníkov. 

    Vedeckovýskumná činnosť oddelenia je zameraná na oblasti: zlepšovanie ekologických, ekonomických a dynamických parametrov spaľovacích motorov, smerová dynamika motorových vozidiel a jazdný komfort so zreteľom na vlastnosti pneumatík, riešenie hydrostatických a hydrodynamických problémov v stavbe lodí a úlohy súvisiace s manévrovateľnosťou lodí, znižovanie hlučnosti motorových vozidiel a výskum a vývoj tlmičov hluku výfukových sústav. V poslednom období sa oddelenie podieľala na usporiadaní kongresu EAEC 2001 pod záštitou FISITA a podieľala sa na organizácii pravidelných konferencií MOTORSYMPO a PLAVEBNÉ DNI. Pracovníci oddelenia pôsobia na týchto podujatiach, a tiež na každoročnej konferencii katedier spaľovacích motorov slovenských a českých vysokých škôl ako odborní garanti. 

    Zahraničnú spoluprácu pri riešení vedeckovýskumných úloh, výchove doktorandov, realizácii študijných pobytov má s technickými univerzitami a vysokými školami ETH Zürich, UMIST Manchester, TU Graz, TU Viedeň, TH Darmstadt. Pracovníci oddelenia sa aktívne zúčastňujú na periodických podujatiach zahraničných partnerov, najmä na Wiener Motorsymposium (TU Viedeň), KONMOT (Politechnika Krakowska), KONES (Politechnika Warszawska).