Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
  • modelovanie a optimalizácia nestacionárneho prúdenia v potrubných systémoch
  • modelovanie procesov pracovného obehu spaľovacích motorov
  • nelinearity v dynamike jazdy vozidiel
  • analýza smerovej dynamiky motorových vozidiel
  • analýza dielčích zdrojov hluku cestných motorových vozidiel, ostatných dopravných prostriedkov a pracovných strojov
  • návrh tlmičov hluku výfuku pre spaľovacie motory a tiež tlmičov hluku pre rôzne ventilačné sústavy
  • optimalizácia a návrh pohonov lodí, navrhovanie lodných sústav
  • optimalizácia projekčných parametrov lodí a stanovenie výnosnosti (CF/ACF)
  • riešenia úloh hydrostatiky, stability a propulzie plavidiel