Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

 

 

VEGA

Číslo projektu: 1/3171/06

Názov projektu: Spaľovacie motory na palivá CNG a CNG-vodík

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing.M. Polóni,CSc.

Pracovisko: KALSM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spoluriešitelia:

 

Číslo projektu: 1/3186/06

Názov projektu: Riečna nákladná RO-RO LOĎ na prepravu automobilov

Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. P. Patek,CSc.

Pracovisko: KALSM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spoluriešitelia:

 

Číslo projektu: VEGA  1/1204/05

Názov projektu: Motorové vozidlo na hybridný pohon

Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. V. Ferencey,CSc

Pracovisko: KALSM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spoluriešitelia:

 

ESF

Číslo projektu:

Názov projektu: Doktorandi pre automobilový priemysel SR

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. B. Roháľ-Ilkiv, CSc.

Pracovisko: KAIPT, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spoluriešitelia: KALSM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

Číslo projektu:

Názov projektu: Doktorandi pre automobilový priemysel SR

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing.M. Polóni,CSc.

Pracovisko: KALSM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spoluriešitelia: KAIPT, Strojnícka fakulta STU v Bratislave