Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Úseky oddelania zabezpečujú výuku predmetov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá a ďalej sa venuje meraniam, konzultáciám a projekčnej činnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

 • modelovanie a optimalizácia nestacionárneho prúdenia v potrubných systémoch
 • modelovanie procesov pracovného obehu spaľovacích motorov
 • nelinearity v dynamike jazdy vozidiel
 • analýza smerovej dynamiky motorových vozidiel
 • analýza dielčích zdrojov hluku cestných motorových vozidiel, ostatných dopravných prostriedkov a pracovných strojov
 • návrh tlmičov hluku výfuku pre spaľovacie motory a tiež tlmičov hluku pre rôzne ventilačné sústavy
 • optimalizácia a návrh pohonov lodí, navrhovanie lodných sústav
 • optimalizácia projekčných parametrov lodí a stanovenie výnosnosti (CF/ACF)
 • riešenia úloh hydrostatiky, stability a propulzie plavidiel

 

OBLASŤ INŽINIERSKYCH ČINNOSTÍ

 • meranie výkonových ekonomických a exhalačných parametrov spaľovacích motorov
 • konzultácie v oblasti konštrukcie, stavby a prevádzky spaľovacích motorov
 • meranie prevádzkových parametrov a emisií motorových vozidiel na valcovej brzde
 • meranie dynamických vlastností motorových vozidiel
 • meranie vonkajšej a vnútornej hlučnosti cestných motorových vozidiel, ostatných dopravných prostriedkov a pracovných strojov
 • meranie akustického výkonu spaľovacích motorov (tlakovou aj intenzitnou metódou), resp. iných strojov a analýza hlavných zdrojov hluku
 • meranie hluku a vibrácií v zmysle hygienických predpisov
 • meranie stavebnoakustických parametrov (doby dozvuku a nepriezvučnosti v budovách)
 • návrh metodiky a prístrojového vybavenia pracovísk pre meranie a analýzu hluku a vibrácií rôznych strojov a zariadení
 • dimenzovanie konštrukcií plavidiel a vypracovanie stavebnej dokumentácie
 • projektovanie riečnych lodí a technických plavidiel
 • projekčná a výrobná príprava rekonštrukcií, opráv a modernizácie plavidiel
 • navrhovanie malých plavidiel, jácht a zabezpečenie stavby
 • spracovanie dokumentácie plavidiel pre schválenie ČSLR/GL/SL/ŠPS, súdnoznalecké posudky
 • výskum a vývoj leteckých piestových motorov
 • výskum, vývoj a skúšanie leteckých vrtulí