Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Adresa:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Odelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Strojnícka fakulta, STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava
tel: +421 2 57 296 320

Vedúci oddelania:
doc. Ing. Ľuboš MAGDOLEN, CSc.
tel.:+421 2 57 296 379 
e-mail: lubos.magdolen@stuba.sk

Sekretariát:
Alena KUKLOVSKÁ
tel.:+421 2 57 296 320
e-mail: alena.kuklovska@stuba.sk