Prejsť na obsah
Študenti

Ubytovanie pre školský rok 2018-2019

na internáte MLADÁ GARDA Račianska 103, Bratislava

kontaktna osoba: 
Lucia Horvátová  - Útvar pedagogických činností
Tel.: 02 / 57296 135   

E-mail: ubytovanie@sjf.stuba.sk   

Michal Orolín - Ubytovacia komisia SjF
E-mail: ubytovanie@sjf.stuba.sk

Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2018/2019 je od 4. 6. 2018 spustený. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, si musia podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme: www.ubytovanie.stuba.sk

 do 15. 7. 2018 (tento termín neplatí pre novonastupujúcich prvákov)

 

Žiadosť o internát si môžete podať na stránke: www.ubytovanie.stuba.sk

Smernica rektora č.3/2017 - Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ŠD STU ikona (557 kB)

Pokyny k ubytovaciemu systému na ak. r. 2018 / 2019 ikona (46 kB)

Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom STU na ak. r. 2018 / 2019 ikona (102 kB)

Prideľovanie  bodov  zo  zdravotných  dôvodov pre akad.rok 2018/2019

Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom dennej formy štúdia na SjF STU pre akademický rok 2018/2019

Často kladené otázky

Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov

  !!!  Upozornenie na automatické (systémové) rušenie ubytovania: !!!

Rezervačný systém  STU automaticky zruší ubytovanie:

  • študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý  si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,
  • ak si študent po schválenej rezervácií pre 1. a 2. kolo neuhradí cenu za ubytovanie do 31. augusta
  • ak si študent, ktorému bola schválená rezervácia izby až od septembra, neuhradí cenu za ubytovanie do 5 pracovných dní od schválenej rezervácie.

Po zrušení ubytovania zašle Systém študentovi správu (e-mail) o zrušení jeho ubytovania s uvedením dôvodu.

   Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s „Kritériami pre pridelenie ubytovania STU“ resp. „Dodatkom ku kritériám“ (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) ste povinní si podať do 22.6.2018  Informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupné priamo v systéme.