Prejsť na obsah
Matematika
  Medzinárodné sympózium
Posledná zmena: 30.5.2017

Sympózium o počítačovej geometrii SCG' 2017

26. medzinárodné sympózium

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
                         Ústav matematiky a fyziky
                         Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku

                                                  Miesto konania: Vršatské podhradie

                                                  Dátum:  14. - 14. september 2017

www.ssgg.sk/scg  Medzinárodná konferencia
Posledná zmena: 30.3.2017

Aplimat

Medzinárodná konferencia o aplikovanej matematike

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky

Miesto konania: SjF STU Bratislava

                                                       Dátum: 31. január - 2. február 2017

http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/  Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku

   Nezisková vedecká spoločnost

   Výbor: Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
               RNDr. Dagmar Szarková, PhD.
               RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.

   Sídlo: Ústav matematiky a fyziky,
              SfF STU v Bratislave
                                                                          Nám. slobody 17,
                                                                          812 31 Bratislava

http://www.ssgg.sk/