Prejsť na obsah
strojárske technológie a materiály

Uplatnenie absolventov

Strojárske technológie a materiály - odborný profil absolventa vytvárajú poznatky o vlastnostiach a použití tradičných konštrukčných a nástrojových materiálov, o širokom spektre konvenčných a moderných spracovateľských technológií (obrábanie, tvárnenie, zlievanie, zváranie a pod.) o strojoch a nástrojoch na realizáciu týchto technológií, s dôrazom na konštrukciu nástrojov a konštrukciu technického vybavenia jednoúčelových a univerzálnych výrobných strojov, flexibilných automatizovaných výrobných strojov a montážnych systémov, ako aj na ich riadenie. Absolvent je komplexne odborne, ekonomicky a ekologicky vzdelaný inžinier. Je schopný plniť funkcie v podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, v hodnotiteľských a technicko-manažérských službách, vo sfére riadenia výroby, technickej kontroly a riadenia kvality.

učebné plány: I-STAM strojárske technológie a materiály