Prejsť na obsah
automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Uplatnenie absolventov

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - absolvent má prehĺbené znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, pokročilých metód riadenia, optimalizácie, metód návrhu komponentov systémov automatického riadenia, modelovania a simulácie, informačného zabezpečenia systémov riadenia, inteligentných systémov riadenia a priemyselných riadiacich systémov, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Bude schopný samostatne riešiť úlohy súvisiace s analýzou, návrhom, prevádzkou a implementáciou rozsiahlych informačných a riadiacich systémov. Absolvent sa uplatní v projekcii a prevádzke automatizačných a informačných zariadení strojov a procesov v priemyselných podnikoch a organizáciách, kde sa využívajú informačné a riadiace systémy.


učebné plány: AISP - automatizácia a informatizácia strojov a procesov