Prejsť na obsah
Ústav procesného inžinierstva

lista_vrch

prof. Peciar

Vedúci Ústavu procesného inžinierstva

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

marian.peciar@stuba.sk

doc. Fekete

Zástupca vedúceho Ústavu procesného inžinierstva

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.

roman.fekete@stuba.sk

lista_stred

doc. Fekete

Vedúci Oddelenia hydromechanických procesov

doc. Ing. Roman Fekete, PhD.

roman.fekete@stuba.sk

doc. Gužela

Vedúci Oddelenia tepelnodifúznych procesov

doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.

stefan.guzela@stuba.sk

lista_spodok