Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

Docenti

doc. RNDr. Július Sivý, PhD.
Miestnosť: 255
E-mail: julius.sivy@stuba.sk

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Miestnosť: 062
E-mail: daniela.velichova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 115

Odborní asistenti

Ing. Peter Benco, CSc.
Miestnosť: 259/4
E-mail: peter.benco@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 384

RNDr. Jana Gabková, PhD.
Miestnosť: 008
E-mail: jana.gabkova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 176

Mgr. Veronika Gáliková, PhD.
Miestnosť: 259/2
E-mail: veronika.galikova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 283

RNDr. Jozef Leja, PhD.
Miestnosť: 259/3
E-mail: jozef.leja@stuba.sk
Telefón: 02 57296 366

Mgr. Peter Letavaj, PhD.
Miestnosť: 007/2
E-mail: peter.letavaj@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 185

Mgr. Monika Prášilová, PhD.
Miestnosť: 007/1
E-mail: monika.prasilova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 177

RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Miestnosť: 001/1
E-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 136

RNDr. Viera Záhonová, CSc.
Miestnosť: 001/2
E-mail: viera.zahonova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 138

Administratívni pracovníci

Viera Koníková
Miestnosť: 001
E-mail: viera.konikova@stuba.sk
Telefón: +421 2 57296 350