Prejsť na obsah
Ústav matematiky a fyziky

 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM 

Sympózium o počítačovej geometrii SCG' 2017

26. medzinárodné sympózium

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky
                         Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku

Miesto konania: Vršatské Podhradie

Dátum:  11. - 14. september 2017

www.ssgg.sk/scg/

 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 

Aplimat

Aplikovaná matematika

Organizátor: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav matematiky a fyziky

Miesto konania: SjF STU Bratislava

Dátum: 6. február - 8. február 2018

http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/