Prejsť na obsah
Fakulta
V dňoch 29.- 30. 11. 2007 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej konferencie STROJNÉ INŽINIERSTVO 2007.
Akcia sa konala v rámci osláv 70. výročia vzniku STU,

Konferencia sa organizovala pod záštitou jeho Spectabilis doc. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD, dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a doc. Ing. Mariána Tolnaya, PhD., prezidenta Slovenskej asociácie strojných inžinierov .

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu a vývoja z rôznych oblastí vedy a techniky, ktoré sa rámcovo delia na štyri sekcie:

1) energetika,
2) životné prostredie a environmentálna technika,
3) stavba a konštrukcia strojov,
4) progresívne technológie a procesy a automatizácia

Akcie sa zúčastnilo 150 prednášajúcich zo 6 štátov.