Prejsť na obsah
Fakulta

Program:

1.  Postup procesu prípravy nového zákona o odpadoch.

Ing. Vojtech Ferencz, PhD. – Štátny tajomník I. MŽP SR

2.  Iniciovanie a podpora legislatívneho prostredia v rámci životného cyklu automobilu.

Ing. Jaroslav Holeček – Prezident ZAP SR

3.  Stanovisko importérov k súčasnému stavu právnej úpravy problematiky starých vozidiel.

Ing. Pavol Prepiak – predseda Divízie dovozcov automobilov ZAP SR

4.  Reálny stav spracovania a problémy zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel.

Ing. Milan Novotný – ZAP SR

5.  Efektívne technológie zhodnocovania odpadov – VCHO – kooperácia.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

6. Skúsenosti kolektívneho systému pre Elektroodpady

Mgr. Peter Valent – generálny riaditeľ kolektívneho systému ENVIDOM

7.  Diskusia.