Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Katedra telesnej výchovy zabezpečuje edukačnú činnosť v predmete telesná výchova v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v týchto formách : Semestrálna výberová telesná výchova 1.ročník, LS - výber zo športových odvetví v rámci pracovných skupín (aerobik, basketbal, futbal, cvičenie pri hudbe, kondičné cvičenie, volejbal, netradičné športové hry) 2.ročník, ZS, LS - plávanie 3.ročník, ZS - výber zo športových odvetví. Zdravotná telesná výchova 1.ročník, 2.ročník. Fakultatívna výberová telesná výchova (povinná, odporúčaná) 1.-5.ročník, výber zo športových odvetví (basketbal, futbal, plávanie, tenis, stolný tenis, volejbal). 4. Odporúčaná výberová telesná výchova 1.ročník, ZS, výber zo športových odvetví 3.ročník, LS, výber zo športových odvetví 4.-5.ročník, ZS, LS, výber zo športových odvetví 1.-5.ročník, zimné a letné telovýchovné sústredenie 5. Edukatívny športový proces v rámci VŠK Strojár 6. Športová edukológia, prednáška. Neodeliteľnou súčasťou edukačného procesu sú univerzitné športové súťaže - medzi pracovnými skupinami, ročníkmi, fakultami STU. V rámci STU katedra garantuje basketbalové a futbalové súťaže. V dlhodobej univerzitnej lige štartujú naši študenti v basketbale, futbale, volejbale a v plávaní. Katedra v spolupráci so Študentským parlamentom organizuje "Dni športu na SjF STU", súťaže v rámci MDŠ. Športovo-rekreačné aktivity môžu študenti, ale aj zamestnanci vykonávať aj v rámci akademického športového klubu AŠK Strojár. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na diagnostikovanie pohybovej a športovej výkonnosti, zdravia študentov účinnosť pohybových a športových programov. Okrem pedagogickej činnosti učitelia katedry vykonávajú aj trénersku činnosť vo vrcholom športe v rámci športových klubov a akademických výberov. Sú členmi vedeckých, telovýchovných a športových spoločností alebo odborných akademických inštitúcií.