Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
basket

EDUKAČNÉ PROGRAMY Odd.TVaŠ

Športová edukológia (prednáška)

Bio-psycho-sociálne základy športu, diagnostika.

Učiteľ: Mgr.Alena Cepková,PhD.  

Aerobik

Cvičenia aeróbneho charakteru zamerané na rozvoj telesnej kondície prostredníctvom všeobecnej vytrvalosti a silového tréningu. Formy aerobiku: classic, basic,  mix, step, funny, Body form, Body tone, Step power, Body-styling, P-class, Aerokick, High impact, Low impact.

Učiteľ: Mgr. Alena Cepková, PhD., Mgr. Eva Kurhajcová

Miesto: Telocvična SjF STU

Badminton     

Hra, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá.

Učiteľ: Mgr. Alena Cepková, PhD.

Miesto: Telocvična SjF STU

Basketbal

Hra, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá hry.

Učiteľ: 

Miesto: Telocvična SjF STU

Bejzbal

Hra v malých formách, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, kondičné, koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Dr. Jozef Žídek

Miesto: Telocvična SjF STU, ŠD Mladá garda

Cvičenie na fitlopte

Rozvoj svalovej sily  a vytrvalosti, správne držanie tela, vyrovnávacie a kondičné cvičenia.

Učiteľ: Mgr.Alena Cepková,PhD.

Miesto: Telocvična SjF STU

Florbal

Hra v malých formách, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá hry, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Marian Uvaček

Miesto: Telocvična SjF STU

Frisbee

Hra v malých formách, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá hry, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Jan Žiška

Miesto: Telocvičňa SjF STU

Futbal

Hra v malých formách futbalu, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Oto Honz

Miesto: Telocvična SjF STU

Kondičné PosilŇovanie

Rozvoj svalovej sily a svalového objemu s dôrazom na ich proporcionalitu vo vzťahu k funkčnému stavu a estetickému vzhľadu tela.

Učiteľ: Mgr. Alena Cepková, PhD.

Miesto: Posilňovňa SjF STU

Lyžovanie

Formou zimných telovýchovných sústredení, nácvik a zdokonaľovanie techniky zjazdového a bežeckého lyžovania.

Učiteľ: Dr. Jozef Žídek

Nohejbal

Hra, herné systémy, herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá hry, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Oto Honz

Miesto: Telocvična SjF STU

Plávanie

Technika a taktika plaveckých spôsobov: kraul, znak, prsia, motýlik, skoky do vody, záchrana topiaceho, kondičné, koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učitelia: Mgr. Eva Kurhajcová,

Miesto: Plaváreň FEI

Stolný tenis

Hra, herné činnosti jednotlivca, kondičné a koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Dr. Jozef Žídek

Miesto: Telocvična SjF STU

Športová streľba

Technika a taktika športovej streľby zo vzduchovej pušky a pištole, zásady bezpečnosti pri streľbe, kondičné a koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Jozef Židek

Miesto: Strelnica SjF STU

Tenis

Hra, herné činnosti jednotlivca, kondičné a koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Dr. Jozef Žídek

Miesto: Telocvična SjF STU 

Veslovanie 

Nacvik a zdokonaľovanie techniky veslovania na trenažery a na vode.

Učiteľ:Mgr.Ján Žiška

Miesto: Lodenica SVK      

Vodná turistika

Formou letných telovýchovných sústredení, nácvik a zdokonaľovanie techniky pádlovania.

splavovanie rieky Hron a Vltava.

Učitelia: Mgr Oto Honz,  Mgr. Marian Uváček, Mgr.Alena Cepková,PhD., Mgr. Ján Žiška

Volejbal

Zápas v  malých formách volejbalu, herné systémy a herné kombinácie, herné činnosti jednotlivca, pohybové a koordinačné schopnosti, pravidlá, súťaž.

Učiteľ: Mgr. Marian Uváček

Miesto: Telocvična SjF STU

Windsurfing

Formou letných telovýchovných sústredení, základy techniky a taktiky plachtenia, pohybové a koordinačné schopnosti.

Učitelia: Dr. Jozef Žídek

Zdravotná telesná výchova

Cvičenia na odstraňovanie, zlepšovanie stupňa zdravotného oslabenia.

Učitelia: Mgr.Alena Cepková,PhD. Mgr. Eva Kurhajcová

Miesto: Posilovňa SjF STU, plaváreň Pasienky