Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

  e-mail pracovníkov STU má tvar:  meno.priezvisko@stuba.sk
telefón: 57296 + Klapka

Priezvisko a Meno

Miestnosť

Klapka

Vyučované

predmety

PhDr. KucharíkováAnna, PhD

vedúca oddelenia

101

203

      AJ - Špj

Blight Peter, M.A.

 102

201

      AJ

Hudecová Elena, Mgr.

             102        202       NJ - AJ

Lipková Martina, Mgr.

    102

202

       AJ

Lokajová Jana, Mgr.

      169

204

      AJ - SlovJ

Paukov Marián, Mgr., CSc.

      167

206

 Spoločenské vedy