Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

Vedenie CJŠ

Vedúca
Ústavu jazykov a športu

Mgr.Alena Cepková,PhD.

Tel.: 02/57296 855

         0908 769  899

Vedúca
Oddelenia jazykov a spoločenských vied

Kucharíková Anna, PhDr., CSc.
Tel.: 02/ 57296 201

Sekretariát
 

Tatiana Minjariková

Tel.: 02/ 57296 858

Zamestnanci Oddelenia jazykov a spoločenských vied

                                                                                                     0917 114 844  

Priezvisko a Meno

Miestnosť

Klapka

Vyučované

predmety

Blight Peter, M.A.

102

201

      AJ

Kucharíková Anna, PhDr., CSc.

103

200

      AJ - ŠpJ

Lipková Martina, Mgr.

102

202

         AJ

Lokajová Jana, Mgr.

169

204

      AJ - SlovJ

Paukov Marián, Mgr., CSc.

167

206

 Spoločenské vedy

Hudecová Elena, Mgr.

102

202

       NJ - AJ

e-mail pracovníkov STU má tvar:  meno.priezvisko@stuba.sk 
telefón: 57296 + Klapka