Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov a spoločenských vied

IEEE/Cambridge University Press English for Engineering Online Course

Od februára 2018 náš Ústav jazykov spolupracuje  vo výučbe anglického technického jazyka s americkou firmou IEEE  a Cambridge University Press, takže študenti na  SjF majú možnosť získať prestížny certifikát osvedčujúci ich znalosť odbornej terminológie na CEFR úrovni B2-C2 (https://www.youtube.com/watch?v=QApgzWRLmRo)

E- learning firmy IEEE je zameraný na výučbu strojníckej terminológie, ale aj všeobecno-technickej slovnej zásoby s presahom do stavebníctva a ďalších odvetví vedy a medicíny. Interaktívnym spôsobom precvičuje rôzne aspekty odbornej  slovnej zásoby, ako aj gramatiky, základov akademického písania a e-mailovej komunikácie pre projektovú dokumentáciu. Používatelia si z troch úrovní (začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí) zvolia konkrétnu úroveň, ktorú chcú testovať a v priebehu 3 hodín sa interaktívnym spôsobom učia porozumeniu, výslovnosti, písaniu a nácviku "hovorenia" v oblasti techniky.  

Vo výučbe technickej angličtiny na SjF teda metodicky prepájame inovatívne postupy s  tradičnými didaktickými metódami ESP  tak, aby hodiny cudzieho jazyka prebiehali stimulujúcou a komunikatívnou formou. 

Blended learning na SjF ocenia nielen akademici pre účely publikovania vedeckých článkov, ale i študenti, ktorí sa v rámci rôznych technických špecializácií, či stáží v zahraničí, stretnú s rôznymi typmi náročnej technickej terminológie.

Pre prístup do e-learningu, sledujte dokumentový server v AIS.