Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
liedl
Ing. Tomáš LIEDL
Doktorandský typ štúdia:
1. ročník (denná prezenčná forma)
Adresa:
OALSM UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 422
E-mail: tomas.liedl@stuba.sk
Narodený:

Téma dizertačnej práce: 

Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. 

Publikácie:Voľnočasové aktivity: