Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
kertesz
Ing. Milan KERTÉSZ
Doktorandský typ štúdia:
2. ročník (denná prezenčná forma)
Adresa:
OALSM UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 400
E-mail: milan.kertesz@stuba.sk 
Narodený: 1990, Trnava

Téma dizertačnej práce: Akumulácia a rekuperácia energie mobilných pracovných strojov

Vedúci dizertačnej práce: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 

Konzultant: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc.

Cvičenia:

- Doplnkové cvičenia z matematiky I

- Inžinierska grafika

- Základy strojného inžinierstva

Publikácie:

1. Posúdenie hysterézie manuálneho riadenia hydrostatického generátora, Kertész, M.

2. The role of the stiffly stable integrators in nonlinear dynamic simulations, Kertész, M.-Palčák, F.

Iné aktivity:

Oživená história, veda a technika, hudba, kalistenika