Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
lesinsky
doc. Ing. Ján LEŠINSKÝ, CSc.
Pracovné zaradenie:
docent
Adresa:
UDTK, SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 306
E-mail: jan.lesinsky@stuba.sk  
Narodený: 1945, Sabinov


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

- skúmanie pracovného obehu spaľovacích motorov
- motor-management
- ekologická, ekonomická, energetická a efektívna stránka konštrukcie a prevádzky tepelných strojov
- životný cyklus stroja a recycling
- automobilová výroba, doprava a dopravné systémy
- ľudské zdroje a ich príprava

Školiteľ vo vednom odbore 23-04-9 Energetické stroje a zariadenia

Počet školených doktorandov: 2 interne

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

- člen a tajomník VR SjF STU.
- stály člen SOK pre DrŠ 23-04-9 Energetické stroje a zariadenia.
- stály člen SOK pre DrŠ 91-06-9 Výzbroj a technika pozemného vojska.
- člen Rady FISITA (Svetová federácia národných organizácií automobilových technikov), Paríž.
- člen Rady EAEC (Európska asociácia národných organizácií automobilových technikov), Paríž.
- člen Permanent Committee of KONES, Warszawa.
- člen Editorial Advisory Board of KONES.
- člen Správnej rady certifikačného orgánu pre výrobky pri SÚDST Žilina,
- člen redakčnej rady mesačníka "PROFI - Auto".
- člen redakčnej rady mesačníka "STROJÁRSTVO".
- člen Rady MH pre automobilovú výrobu.
- člen Rady vedecko - technických spoločností SR.

Prednášané predmety:

- Nestacionárne prúdenie
- Dynamika spaľovaích motorov
- Konštrukcia spaľovacích motorov
- Vybrané state zo spaľovaích motorov
- Technická a ekologická problematika DT

Cvičenia:

- Semestrálny projekt
- Diplomový projekt / diplomová práca