Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
hasa
Ing. Richard HASA
Doktorandský typ štúdia:
2. ročník (denná prezenčná forma)
Adresa:
OALSM UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 382
E-mail: richard.hasa@stuba.sk 
Narodený: 1989, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile

Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. 

Cvičenia:

- CAx systémy

- Cestné motorové vozidlá

- Teória a dynamika MV

Publikácie:

1. Modeling of semi-active vehicle suspension with magnetorheological damper, Hasa, R.

2. Numerical Matlab solvers in automotive simulation, Hasa, R.-Radoš, R.

Voľno-časové aktivity:

- motorové vozidlá a cestovanie