Prejsť na obsah
štúdium

ÚSTAVOM ZABEZPEČOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Bc. štúdium 

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Stupeň štúdia: 1.
Garant ŠP: prof. Ing. František Urban, PhD.

 

Ing. štúdium

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Stupeň štúdia: 2.
Garant ŠP: prof. Ing. František Urban, PhD.
 
PhD. štúdium

ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA

Stupeň štúdia: 3.
Garant ŠP: prof. Ing.  František Urban, PhD.
 
Pre viac informácií klikni v menu na zabezpečované študijné programy.